Инсталация на потопяеми помпи за магазини Темпо

Информация за проекта

Доставка и инсталация на потопяеми помпи за дренаж и отпадъчни води с автокуплираща система и изработка на табло за управление и защита. Дебит: 100м3/ч, напор: 7м.

Cart