Общи условия

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да направите поръчка от този уеб сайт. Изпращането на заявка от този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ условията, моля не правете заявки.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които PUMPTECH LTD предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина pompibg.net.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането и проследяването на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на pompibg.net Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Разпознаване на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра.

Правила за използване на сайта

PUMPTECH LTD (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на този интернет магазин ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уебсайт (наричан по-долу Сайт), при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Доставчикът има право във всеки един момент и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, цени, описания и услуги. Публикуваните материали могат да са остарели, като Доставчикът не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Сайта може да се отнася до продукти и услуги, които не се предлагат в момента и не са достъпни за поръчка. За повече информация за пълните наличности се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително пропуснати ползи, загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо pompibg.net за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Връзки и препратки към уеб сайтове, собственост на трети лица

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на сайтове на трети лица, на които фигурират препратки към pompibg.net. Посещението на такива сайтове е изцяло на ваша отговорност.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само като приемете условия на pompibg.net. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици.

Промяна на цени и стоки

Доставчика си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време, да променя цените без да е длъжен предварително да уведоми потребителите на Сайта. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, pompibg.net има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите, платени от потребителя при наличието на такива.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от pumptech.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  • Име на фирмата: PUMPTECH LTD
  • Адрес: София 1000, кв. Манастирски Ливади, бл. 134, партер, No2 , п.к.1404
  • МОЛ Мария Денева
  • Лице за контакт – Даниел Христов
  • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
  • Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
  • Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите на страница „Доставка“
  • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  • Начините за Доставка са описани подробно в „Доставка“.
  • Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от Практикер при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Отказ от стоката

Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. При неизпълнение на тези условия PUMPTECH LTD си запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

Потребителят е длъжен да уведоми писмено или по телефона PUMPTECH LTD относно желанието си да откаже поръчката върне получената стока на адрес: София 1000, кв. Манастирски Ливади, бл. 134, партер, No2 , п.к.1404, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.

При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме продуктът да бъде заменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно член 55 от ЗЗП, считано от датата на която Вие като потребител сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирването на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.

При доставяне на дефектна стока поръчана чрез Сайта, Доставчикът възстановява цялата заплатена от потребителя сума, включително и ако има транспортни разходи заплатени от потребителя, съобразно член 59, алинея трета от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката, потребителя е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за повредена пратка.

Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата контакти еmail и телефони.

Cart