Кариери

 

СПЕЦИАЛИСТ, МОНТАЖНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ

Отговорности свързани с позицията:

 

• Изготвя оферти по задание, запитване на клиента или готови проекти;

• Планиране на материали, срок за изпълнение, механизация, инструментална част и човешки ресурси необходими за изграждането на даден обект, изготвяне на документация съпътстваща строителството, монтажната дейност (актове по наредба 3, КСС, акт образец 19 и др.); изготвяне  и следене бюджет/калкулация на проекти, изготвяне на строителна документация,  ценообразуване, работа с тръжна документация,изготвяне на сдатъчна документация; работа с подизпълнители и контрол върху работата им; осъществяване на количествен и качествен контрол от началото до края на обекта;
• Работа с работни инструкции и техническа документация; Работа с ръчни електрически и други инструменти, оборудване и техника за монтаж, пуск, диагностика и сервиз;
• Диагностика, техническо обслужване и ремонт на помпи и инсталации;
• Монтаж и пуск в експлоатация на помпено оборудване;
• Отстраняване на аварии в работно и извън работно време;

• Стриктно спазване на правилата за безопасна работа и фирмената политика;

Изисквания:

 

• Организираност и прецизност;

• Умение за спазване на срокове за изпълнение на проекти;

• Отчетност и отговорност към поставените задачи и цялостната работа

• Владеене на английски език се счита за предимство
• Лоялност, отговорност към клиентите и самодисциплина;

• Комуникативни умения и добри обноски при контакт с клиента;
• Компютърна грамотност;
• Висшо техническо образование или опит на подобна позиция се счита за предимство

• Валидна и изрядна шофьорска книжка и готовност за командировки
• Технически познания и квалификация в областта на електротехниката и електромеханиката или в областта на хидравликата и пневматиката се счита за сериозно предимство
• Желание за работа в динамична среда;
• Мотивация за дългосрочна работа.


Личностни:

• Комуникативност и работа в екип;
• Отговорност, наблюдателност и аналитично мислене.
• Работа в екип и желание за развитие;
• Усет и фокус към работата;

Ние ви предлагаме:

• Въвеждащо практическо и техническо обучение;
• Отлични условия за работа;

• Пет дневна работна седмица - понеделник – петък, в случаiте на извънреден труд се заплащат допълнително;
• Перспективна, сигурна и дългосрочна работа в иновативна Българска компания;
• Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения;
• Възможност за развитие;

        В случай, че обявата представлява интерес, моля, изпратете CV и кратко мотивационно писмо чрез формата за кандидатстване. Моля, посочете възможен срок за започване на работа и очаквано възнаграждение.

        Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. На всички останали благодарим за отделеното време!

        Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.Съгласие за обработка на данни в процеса подбора съгласно общия регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Ние поемаме ангажимента да ги опазваме, съхраняваме и използваме само във връзка с регистрирането на Вашата кандидатура за работа.

 


Вашата количка е празна!